Oracle JD Edwards EnterpriseOne este un pachet de aplicaţii integrate de software ERP complet, care îmbină plus valoarea, tehnologia bazată pe standarde şi experienţa vastă în domeniu într-o soluţie de afaceri cu un cost total de deţinere redus. Doar JD Edwards EnterpriseOne oferă baze de date, sisteme de operare şi hardware alternative, astfel încât să puteţi construi şi extinde soluţia IT încât să răspundă exigenţelor afacerii dvs. Oracle oferă 70 de module de aplicaţii JD Edwards EnterpriseOne pentru a fi compatibil cu un set diversificat de operaţiuni.

Cu JD Edwards EnterpriseOne investiţia dvs. în tehnologie este protejată cu un calendar complet şi bine definit de produse. Toate procesele financiare din toate aplicaţiile sunt integrate într-o singură bază de date şi se conectează perfect de toate celelalte soluţii JD Edwards EnterpriseOne. JD Edwards EnterpriseOne creşte şi se extinde odată cu afacerea dumneavoastră, datorită arhitecturii pe care se bazează. Flexibil şi scalabil, proiectarea setului său de instrumente are la bază standarde deschise.


CaracteristiciBeneficii
Platformă deschisă Compatibilitate extinsă cu diferite sisteme de operare, baze de date şi middleware de la Oracle şi de la alţi furnizori
Aplicaţii integrate, determinate de afacere Compatibilitate cu o gamă largă de procese de lucru, cu o bază de date comună pentru o sursă unică de informaţii reale
Integrarea cu alte produse Oracle Mai multe beneficii din investiţia dumneavoastră prin integrările aplicaţiilor de afaceri
Proiectare comună a produselor Un singur set de instrumente pentru toate aplicaţiile are ca efect familiarizarea cu acestea şi, în consecinţă, reducerea necesităţii instruirii utilizatorului şi mărirea productivităţii
Portofoliu complet pentru managementul lanţului de aprovizionare Domeniu larg de funcţionalitate în logistică, achiziţii şi planificare
Localizare în numeroase limbi Capacitatea de a funcţiona în diferite ţări cu versiuni localizate în limbile respective.
Implementare rapidă Reduceţi riscurile, acceleraţi durata de lansare pe piaţă şi realizaţi o fundaţie solidă pentru creşterea viitoare, cu Oracle Business Accelerators pentru JD Edwards EnterpriseOne.

Financial Management

O platformă financiară solidă permite conso­lidarea şi raportarea informaţiilor disponibile în întreaga organizaţie, astfel încât informaţii disparate să poată fi convertite foarte rapid în cunoaştere. Aceste informaţii pot fi analizate şi raportate în timp real, astfel încât să se poată acţiona înainte ca oportunităţile să dispară sau pericolele să se concretizeze.

Soluțiile financiare Oracle's JD Edwards EnterpriseOne vă sprijină sa vă adaptați rapid schimbărilor mediului de afaceri, să eficientizați operațiunile financiare și să îmbunătățiți acuratețea raportărilor financiare. Sunt satisfăcute necesităţi extrem de complexe de raportare. De asemenea, timpii de livrare a informaţiilor relevante sunt cu mult reduşi.

 • Reduceţi riscurile, acceleraţi durata de lansare pe piaţă şi realizaţi o fundaţie solidă pentru creşterea viitoare;
 • Maximizaţi rentabilitatea investiţiei în instruire şi educaţie;
 • Un punct unic pentru accesarea documentaţiei despre produse, cursuri şi resurse, prin intermediul Portalulului de informaţii al clienţilor şi partenerilor JD Edwards EnterpriseOne;
 • Integrat cu toate procesele financiare într-o singură bază de date şi conectat perfect la toate celelalte module JD Edwards EnterpriseOne;

JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable - Contabilitate Furnizori

JD Edwards EnterpriseOne Contabilitate Furnizori furnizează integrarea şi flexibilitatea de care aveţi nevoie pentru a eficientiza şi personaliza operaţiunile făcute în conturile de furnizori. Îmbunătăţiți relaţiile cu furnizorii îndeplinindu-vă obligaţiile de plată în mod corect şi la timp. În plus, datorită sistemului de calculare automată a discounturilor şi asistenţei în privinţa plăţilor în avans, puteţi fi sigur că gestionarea numerarului se face în mod eficient.

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Modalitate de introducere a mai multor documente justificative, metode şi termene de plată multiple;
 • Detectare a facturilor duplicate şi înştiinţare în acest sens, procesare în mai multe monede;
 • Înregistrare a facturilor, posibilitatea procesării TVA, a impozitului pe bunuri şi servicii şi a obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă, comparaţii individuale între monede;
 • Interogare online a Registrului de furnizor, conturi de numerar multiple;
 • Destinatar terţ al plăţilor, plăţi fracţionate şi parţiale, codificare 1099;
 • Procesarea plăţilor manuale, cu sau fără împerechere documente, informaţii nomenclator furnizori;
 • Totaluri ale furnizorilor în funcţie de înregistrările contabile;
 • Importul de tranzacţii din alte sisteme.

JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable - Contabilitate Clienți

JD Edwards EnterpriseOne Contabiliate Clienți eficientizează şi accelerează procesul de administrare a încasărilor, vă permite să vedeţi soldurile curente ale conturilor şi îmbunătăţeşte comunicarea între departamentele de facturare, creditare şi colectare. Întrucât detectează instantaneu informaţiile privind plata, puteţi aduna informaţii statistice despre modurile şi istoricul de plată, pentru a îmbunătăţi nivelul de asistenţă acordată clienţilor, dar şi fluxul de numerar. Capacitatea de a stabili propriile dumneavoastră reguli şi setări pentru fiecare client în parte elimină erorile umane şi îmbunătăţeşte consistenţa procesării.

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Gestionarea activităţii comerciale, notificare privind facturile duplicat, procesarea plăţilor;
 • Interogare privind situaţia clientului, informaţii detaliate de audit disponibile on line;
 • Conturi de Client consolidate la nivelul întregii societăţi;
 • Relaţii între societatea-mamă şi cele subordonate acesteia;
 • Emitere personalizată de facturi, emitere personalizată de extrase de cont;
 • Sistem de gestionare a deducerilor, algoritmi definiţi de utilizator, gestionarea creditării;
 • Proces de colectare personalizat, scadenţă stabilită în funcţie de fiecare societate;
 • Refacturare pentru discounturile respinse, calcularea câştigurilor şi pierderilor;
 • Criterii de soldare definite de utilizator, recuperarea sumelor incerte, metode multiple de încasare;
 • Transfer de TVA între societăţi, cheltuieli financiare automate, facturi automate pentru dobândă;
 • Procesare NSF (Fonduri Insuficiente), alarme repetate de plată, procesare a extraselor de cont bancare;
 • Transfer electronic de fonduri, serviciu Lockbox (optiune de blocare tranzacţii);
 • Conturi bancare multiple, metode multiple de înregistrare a facturilor, numere de client valabile la nivelul întregii societăţi;
 • Termeni de plată şi de deducere stabiliţi individual pentru clienţi;
 • Numere de factură controlate de sistem.

JD Edwards EnterpriseOne Advanced Cost Accounting - Gestiune Avansată a Costurilor

JD Edwards EnterpriseOne Gestiune Avansată a Costurilor, oferă cadrul de lucru şi funcţiile necesare pentru a obţine informaţii financiare relevante şi valoroase care nu sunt disponibile în mod obişnuit prin metodele tradiţionale de contabilitate. Aplicația vă permite să analizaţi rentabilitatea folosind o combinaţie de contabilitate managerială tradiţională şi o contabilitate bazată pe activităţi (CBA).

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Contabilitate managerială, contabilitate bazată pe activităţi;
 • Identificarea costurilor variabile, mai multe tipuri de costuri variabile;
 • Reguli de editare ale costurilor variabile, instrument de analizare a costurilor;
 • Interogări specifice, chei pentru alocarea automată a costurilor, alocări de costuri;
 • Preluarea automată a veniturilor directe şi a costurilor.

JD Edwards EnterpriseOne Enviromental Accounting and Reporting - Contabilitate de Mediu și Raportare

JD Edwards EnterpriseOne Contabilitatea de mediu şi raportare permite organizaţiilor să urmărească de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) şi alte date de mediu în raport cu obiectivele de reducere, şi facilitează raportarea de mediu pentru emisii de voluntariat şi de raportare a sistemelor de legiferat. Soluţia gestionează această funcţie din cadrul sistemului ERP existent şi utilizează Oracle Business Intelligence pentru a oferi o perspectivă imediată de date de mediu dintr-o organizaţie pentru a identifica şi gestiona posibilităţile de reducere a emisiilor de CO2 şi a costurilor, furnizând un ROI rapid.

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Colectarea automata a datelor de mediu;
 • Calculează și clasifică emisiile de gaz cu efect de seră;
 • Respecta sistemele obligatorii și voluntare pentru raportările de mediu
 • Identifică oportuități pentru reducerea emisiilor de CO2, consumului de energie și altele.

JD Edwards EnterpriseOne Fixed Asset Accounting - Contabilitate Mijloace Fixe

JD Edwards EnterpriseOne Contabilitate Mijloace Fixe oferă o flexibilitate și un control de neegalat al ciclului de viață contabil al mijloacelor fixe - de la achiziţie şi depreciere până la reevaluare şi scoaterea din gestiune, la final. Configurarea rapidă a activelor, colectarea de date detaliată şi calculele complexe ale amortizării ajută la eficientizarea procesului şi vă permit să desemnați metodele optime de amortizare, să realizați beneficii economice complete şi să asigurați conformitatea cu reglementarile legislative în vigoare.

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Eficientizează gestionarea duratei de viaţă a activelor;
 • Adaugă, amortizează, divizează, reevaluează şi scoate din gestiune mijloacele fixe;
 • Asigură conformitatea cu cerinţele fiscale şi contabile;
 • Configurează şi menţine un număr nelimitat de metode de amortizare;
 • Utilizează metode predefinite sau personalizate de amortizare;
 • Utilizează cea mai avantajoasă metodă de amortizare pentru fiecare activ;
 • Evaluează activele utilizând un număr nelimitat de monede;
 • Generează rapoarte pentru mijloace fixe;
 • Păstrează informațiile fiscale și pe cele legate de asigurare grupate pentru fiecare activ;
 • Definește și configurează automat activul;
 • Actualizează informaţiile legate de activ pe o bază zilnică, lunară, trimestrială sau anuală.

JD Edwards EnterpriseOne General Ledger - Contabilitate Generala

JD Edwards EnterpriseOne Contabilitate Generală vă ajută să răspundeți unui mediu de afaceri în schimbare, să eficientizați operațiunile financiare și să îmbunătăţiţi acurateţea şi eficienţa raportărilor dumneavoastră financiare. Acesta integrează informaţiile financiare din întreaga dumneavoastră afacere şi vă ajută să monitorizați în timp real și consecvent sănătatea fiscală a organizaţiei dumneavoastră, întărind consistența care se traduce în responsabilitate sporită şi într-un timp de răspuns mai rapid.

Prezentarea caracteristicilor/funcţiilor

 • Fundamentul integral pentru procesele financiare, interoperabilitate nativă între modulele sistemului;
 • Structură flexibilă de contabilitate, suport pentru mai multe limbi și valute;
 • Validări impuse de sistem, consolidări, centralizarea controlului asupra datelor cheie la nivel de organizație și relațiilor dintre acestea;
 • Capacităţi flexibile de localizare, adaptabilitate la diverse structuri fiscale globale;
 • Rate de schimb valutar şi tipuri de valute multiple, mai multe metode de retratare;
 • Închideri lunare şi anuale repetabile, metode de integrare a rapoartelor în Contabilitatea Generală, posibilitatea de a parcurge în detaliu soldurile din balanță;
 • Efectuarea în mod automat a notelor contabile recurente.

IFRS și JD Edwards EnterpriseOne

Chiar dacă tranziția de adoptare a standardelor IFRS la nivel global va provocările sale, va oferi, de asemenea, beneficii considerabile. IFRS este destinat să îmbunătăţească transparenţa şi comparabilitatea în pieţele mondiale. FD Edwards adresează cerinţele IFRS de mai mulţi ani, iar clienţii Oracle din mai mult de 100 de ţări folosesc, în prezent, pentru raportările în conformitate cu IFRS, aplicațiile JD Edwards EnterprieOne şi JD Edwards World.

Pe măsură ce organizațiile încep să evalueze impactul IFRS cu privire la practicile lor contabile, clienții JD Edwards vor găsi caracteristici familiare care vin în sprijinul IFRS, precum şi caracteristici dezvoltate special pentru IFRS. Cu o planificare corectă impreună cu consilierii contabili de conformitate, clienţii pot identifica şi exploata funcționalitățile disponibile ale JD Edwards, necesare pentru a-i ajuta să facă trecerea la IFRS.

Pachete și opțiuni

Tip serviciuDescriereOpțiuni
Full User Include modulele Financials, Procurement & Subcontract şi Inventory Management
Spațiu de stocare inclus: 5GB/client (companie).
Tarif lunar per utilizator
Financial User Acces la submodulele:
 • Accounts Payable - Sistem flexibil şi integrat pentru Contabilitatea Furnizorilor;
 • Accounts Receivable - Sistem flexibil şi integrat pentru Contabilitatea Clienţilor;
 • Advanced Cost Accounting - Sistem flexibil şi usor de implementat al contabilităţii bazate pe identificarea costurilor;
 • Fixed Asset Accounting Soluţia pentru gestionarea corectă a mijloacelor fixe cu impact major asupra Rezultatului;
 • General Ledger - Soluţia pentru o contabilitate generală flexibilă, integrată.
Tarif lunar per utilizator
Premium Support Package Pachetul include 5 incidente pe luna Tarif lunar per companie
Additional Space Este posibilă contractarea de spațiu suplimentar pe mai multe pachete: pachet de 5GB, pachet de 25 GB și pachet de 100GB Tarif lunar

Pentru activarea sistemului ERP este necesară achiziția a minimum 15 pachete de licențe de utilizatori (oricare dintre Full, Financials, Procurement & Subcontract şi Inventory Management).